Studio Kominki Witold Jaworski


Nauka zawodu

NAUKA  ZAWODU  ZDUN
Nasza firma stwarza taką możliwość…

Jesteś uczniem gimnazjum i chcesz nauczyć się tego zawodu?

Czy wiesz czym zajmuje się ZDUN obecnie?

Buduje nie tylko piece i kuchnie kaflowe, ale również modne od wielu lat kominki,pieco-kominki, kominki z techniką wodną ogrzewające całe domy, piece chlebowe, wędzarnie, grille ogrodowe… Potrafi też zrekonstruować i odnowić stare urządzenia grzewcze.

Brak jest obecnie typowej szkoły zduńskiej, w której jak kiedyś po trzech latach nauki i praktyki zawodowej można otrzymać tytuł czeladnika w zawodzie. Możliwość nauki tego zawodu istnieje obecnie jedynie poprzez 3-letnią naukę w spełniającej określone wymagania firmie zduńskiej.

Ta metoda nauki rzemiosła jest uznawana w świecie za najlepszą, gdyż praktyka zawodowa odbywa się w rzeczywistych warunkach funkcjonowania firmy, w czasie budowy urządzeń zduńskich bezpośrednio w domach klientów, a nie w sztucznych warunkach warsztatów szkolnych. Nauka w takiej firmie zduńskiej to czyste realia życia… Uczniowie na zajęcia teoretyczne uczęszczają do szkoły zawodowej zaś do firmy zduńskiej na praktykę. Nauka kończy się państwowym egzaminem czeladniczym i wręczeniem dyplomu czeladnika w zawodzie ZDUN..

Nasza firma spełnia wszystkie kryteria niezbędne do nauki zawodu młodocianych. Nauka przebiega pod patronatem OSKP (Ogólnopolskie Stowarzyszenie KOMINKI POLSKIE) dzięki czemu zapewniamy dostęp do bezpłatnych szkoleń OSKP na temat najnowszych tendencji w zduństwie, nowoczesnych technik budowy i materiałów.

Szkolenia na które zabieramy uczniów są uzupełnieniem  naszego programu nauczania i odbywają się zarówno w kraju jak i za granicą – co jest rzeczą  wyjątkową w Polsce.

Wszelkie dodatkowe informacje  otrzymają Państwo w firmie:

STUDIO KOMINKI WITOLD JAWORSKI

Poniżej elementy praktycznej nauki zawodu – budowa nowoczesnego kominka kaflowego z kafli wielkoformatowych:

1 2 3 4


home-icon-1 WYCENA home-icon-4 PROJEKTOWANIE home-icon-3 WIZUALIZACJA PROJEKTU 1 WYKONAWSTWO