Studio Kominki Witold Jaworski


Prawidłowe spalanie drewna

Do spalania drewna w piecach i kominkach należy używać drewna o wilgotności do 20%. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe składowanie i suszenie drewna.

Suszenia drewna trwa ok. dwa lata, najlepiej jeśli jest składowane w przewiewnym miejscu pod dachem.

Od 14 do 21-go miesiąca składowania osiąga wilgotność poniżej 20%.

Rzędy ułożonego drewna powinny być odsunięte od siebie na szerokość 10-15 cm , aby powietrze mogło swobodnie miedzy nimi cyrkulować i odprowadzać wilgoć.

Niedopuszczalne jest składowanie świeżego drewna w kotłowni. Nie przesycha ono w takich warunkach, ale pleśnieje następuje jego rozkład spowodowany grzybem.

Tylko dobrze wysuszone drewno może być składowane w prawidłowo wentylowanej kotłowni.

Drewno w zależności od czasu i warunków suszenia zawiera

– suszone w suszarniach do 10% wilgotności,

– dobrze wysuszone na powietrzu 15-20% wilgotności,

– wysuszone na wolnym powietrzu osłonięte od deszczu jesienią i zimą do 20% wilgotności,

– a świeże, przywiezione prosto z lasu 50-60 % wilgotności,

Im większa wilgotność tym niższa jego wartość energetyczna. Im więcej wody w drewnie, tym więcej tracimy zawartej w drewnie energii na jej odparowanie.

Można zauważyć że drewno świeże o wilgotności 50% posiada tylko połowę wartości energetycznej drewna o wilgotności 10%. Spalanie drewna świeżego jest nie tylko niegospodarne, ale wręcz szkodliwe dla środowiska. Wysoka zawartość wody w drewnie powoduje obniżanie temperatury spalania, a co za tym idzie mocne dymienie, smołowanie, kondensacja wody w kominie oraz jego uszkodzenia, zwiększoną emisję szkodliwych substancji, które nie ulegają w tak niskich temperaturach spaleniu.

Suszone na powietrzu drewno osiąga wilgotność 20% w następującym czasie:

12 – 18 miesięcy jodła , świerk, wierzba, topola, lipa

16 – 24 miesiące sosna, olcha, jesion, drzewa owocowe, dąb, buk, grab, brzoza

 

Proces spalania – drewno w kominkach należy rozpalać wyłącznie”od góry

Proces spalania można podzielić na trzy fazy:

1.Faza suszenia

W tej fazie woda zawarta w drewnie zamienia się w parę wodna. Temperatura ok. 100C.

Poprzez szybkie suszenie drewno kurczy się i pęka , co przyspiesza proces, jednak temperatura spalania w tej fazie jest niska występuje dymienie, energia tracona jest na odprowadzeni wilgoci, czas fazy suszenia zależy od ilości wody zawartej w drewnie.

2. Faza odgazowania drewna

Po fazie suszenia temperatura wzrasta ze 100C do ok. 300C rozpoczyna się proces odgazowania. Z drzewnej masy wydobywa się bardzo bogaty w energię gaz drzewny o różnorodnym składzie chemicznym , którego głównymi składnikami jest węgiel, tlen i wodór.

Drewno, mimo że należy do paliw stałych w 84% składa się z substancji, które zamieniają się w procesie spalania w gaz drzewny. Gaz drzewny spalając się w odpowiednich warunkach wytwarza długi niebiesko-żółty płomień o temperaturze 600 stC nawet do 1000 stC.

3.Faza końcowa

Po wypaleniu wszystkich lotnych substancji zawartych w drewnie następuje spalanie węgla drzewnego. Rozżarzony węgiel drzewny spala się w temperaturze 500-800C . W tym czasie można zaobserwować krótki błękitny płomień i brak dymienia..

Produkty spalania

Głównymi składnikami chemicznymi w drewnie jest węgiel i woda. Połączenie tych substancji w prawidłowym procesie spalania powoduje, że drewno jest przyjaznym dla środowiska naturalnego człowieka ekologicznym paliwem.

Szkodliwe dla środowiska substancje takie jak siarka, chlor i metale ciężkie praktycznie w drewnie nie występują.

NAJWAŻNIEJSZA ZALETA DREWNA:  ilość wytwarzanego dwutlenku węgla podczas spalania drewna jest taka sama jaką drewno pochłonęło z powietrza w okresie wzrostu. Spalanie drewna jest zatem pod względem CO2 neutralne i nie powoduje efektu cieplarnianego.

Doświadczenie uczy, że złe spalanie drewna w nieodpowiednich warunkach powoduje wydobywanie się gęstego dymu i nieprzyjemnego zapachu. Długo trwające, niecałkowite spalanie gazu drzewnego, może być spowodowane:

– zbyt niską temperaturą spalania, spowodowaną np. dużą wilgotnością drewna

– zbyt małym dopływem powietrza potrzebnego do spalania,

– w kotłach gdzie spalanie odbywa się w dolnej części kotła zbyt niska temperatura powrotu wody grzewczej

– zbyt mały przekrój komina lub jego załamania utrudniają odprowadzanie spalin , co uniemożliwia prawidłowy ciąg i dopływ powietrza do paleniska.

Należy w tym miejscy podkreślić iż spalanie śmieci w piecach i kominkach (z uwagi na nieosiągalną odpowiednią temperaturę spalania) jest kategorycznie zakazane /także przez prawo – grzywna do 5 tys. złotych/ gdyż uwalniają się podczas spalania wybitnie szkodliwe substancje i metale ciężkie, które unoszą się wokół naszego domu.

   Śmieci w kominku = trucizna w ogrodzie! – to hasło firmy BUNNER wypisane we wkładach kominkowych. Czystość szyby wkładu kominkowego najlepiej świadczy o jakości spalania i wkładu kominkowego.

 


home-icon-1 WYCENA home-icon-4 PROJEKTOWANIE home-icon-3 WIZUALIZACJA PROJEKTU 1 WYKONAWSTWO